دستگاه جوش دروازه ای

جهت انجام سریع و با کیفیت جوشکاری تیر ورق ، باکس و سازه های فلزی میتوان از این دستگاه استفاده کرد .ه توسط این دستگاه کیفیت جوشکاری و همچنین سرعت تولید افزایش می یابد.

This machine can be used for quick and high-quality welding of sheet metal, metal box and metal structures.Which is increased by this welding machine as well as the speed of production .
 • ویژگی
 • جوشکاری دو طرف قطعه کار بطور همزمان
 • عدم دفرمگی و پیچش قطعه کار پس از جوش
 • سرعت بالای جوشکاری و تولید محصول در کوتاه ترین زمان
 • حرکت طولی دستگاه بر روی ریل بدون محدودیت ابعادی
 • دارای 4 سنسور رد یاب خط جوش
 • دارای سازه و قطعات مستحکم جهت استفاده در محیط های خشن ، مورد انتظار در صنایع مرتبط با جوشکاری
 • قابلیت جوشکاری قطعات کوچک و بزرگ از حداقل عرض بال 5 سانتی متر تا 180 سانتی متر و ارتفاع جان از10 سانتی متر تا 2 متر
 • قابلیت جوشکاری در حالتهای 1F و 2 F
 • توانایی جوشکاری عرضی ( جهت سازه های باکس)
 • توانایی جوش الکترو اسلک
 • دارای تابلو کنترل با پنل جداگانه برای هر هد جوش با قابلیت تنظیم ارتفاع
 • دارای سیستم بازیافت پودر
 • قابلیت تنظیم سرعت حرکت دستگاه بروی ریل
 • قابلیت تنظیم سرعت حرکت عمودی بوم ها جهت جوشکاری الکترو اسلک
 • قابلیت تنظیم سرعت حرکت هد جوشکاری عرضی سازه ها
        Property:    

       

 • Welding both sides of the work piece simultaneously
 • Unreachability and twisting of the work piece after boiling
 • High speed welding and product production in the shortest time
 • Longitudinal motion of the machine on a non-dimensional rails
 • Has 4 boiling line detector sensors
 • Strong structures and components for use in rough environments expected in the welding industry
 • Ability to weld large and small pieces of minimum width of 5 cm to 180 cm and height of life from 10 cm to 2 m
 • Welding capabilities in 1F and 2F modes
 • Weld ability (for box structures)
 • Electro Slack welding ability
 • Has a control panel with a separate panel for each head with adjustable height
 • Powder recycling system
 • Ability to adjust the speed of the device on the rails
 • Ability to adjust the vertical speed of the canvas for electro-slack welding
 • Ability to adjust the speed of the head of the welding head of the structures