بوم ستون

دستگاه های جوشکاری بوم و ستون برای جوشکاری انواع سازه های H و BOX ، برجها ، سازه های دریایی و سازه های سوله ها با استفاده از سیستم های جوشکاری اتومات و نیمه اتومات طراحی گردیده اند.همچنین از این دستگاه برای اتصال ( جوشکاری ) شل های بزرگ بهمراه گرداننده های مخصوص H و BOX  این شرکت مورد استفاده قرار می گیرند .از این دستگاه برای جوشکاری قطعات خمیده و یا برای جوشکاری مسیر مستقیم و طولانی استفاده می شود .

Boom and column welding machines are designed for welding of all types of H and BOX structures, towers, structures, and structures of niches using automatic and semi-automatic welding systems. It is also used to connect large flush welds to the company’s special H and BOX handlers. This device is used for welding of bent joints or for direct and long straight wire welding.

ویژگی :                                                                                       Property:

  • ستون ثابت به استحکام بالا
  • کنترل دائم هد جوشکاری توسط ریموت کنترل دستگاه
  • قابلیت جوشکاری خطی ابه صورت عرضی و طولی
  • قابلیت تغییر سرعت حرکت بوم
  • دکل با مکانیزم ضد سقوط
  • وزنه تعادل
  • دارای دو عدد کشویی عمودی بر یکدیگر بر روی کلگی دستگاه جهت تنظیم اولیه هد جوشکاری
  • دارای سیستم بازیافت پودر
  • قابلیت نصب گرمکن پودر

Property:

 • Fixed column to high strength
 • Permanent control of welding heads by remote control device
 • Ability to linear and longitudinal linear welding
 • Ability to change the canvas movement speed
 • Mast with anti-collapse mechanism
 • Balance Weight
 • There are two vertical sliders on each other on the hinges for initial adjustment of the welding head
 • Powder recycling system
 • The ability to install a powder heater