دستگاه کلدینگ چرخ قطار

به منظور سرعت بخشیدن در تعمیر و ترمیم چرخهای آسیب دیده قطار ها و دیگر صنایع ریلی ، شرکت رهاورد سازه اراک اقدام به طراحی و تولید دستگاهی نیمه اتوماتیک نمود که بتواند در اسرع وقت چرخهای آسیب دیده را جوشکاری و ترمیم نماید طوری که دیگر نقاط حساس قطعه ، کوچکترین آسیبی نبیند .

In order to accelerate the repair and repair of damaged wheels of trains and other railroad industries, Astra Steel Company has designed and manufactured a semi-automatic device that can weld and repair the damaged wheels as soon as possible so that other critical parts of the piece , Does not see the slightest harm.

ویژگی

  • دارای سیستم جوش زیر پودری با کنترل آمپر و ولتاژ دقیق در هنگام جوش طبق استاندارد
  • سیستم کنترل سرعت گردش چرخ توسط اینورتر
  • دارای گیره هیدرولیک جهت نگهداری چرخ از دو طرف محور
  • قابلیت جوشکاری و پوشش دهی روی قطعات مدور علاوه بر چرخ های قطار
  • قابلیت بارگذاری تا وزن2 تن بر روی مرغکهای دستگاه
  • کاربری و اپراتوری آسان
  • سرعت و کیفیت در عملیات جوشکاری و ترمیم چرخ قطار
  • قابلیت تنظیم کلگی جوش در سه محور Y.Z با کورس 200 میلیمتر
  • قابلیت جوشکاری انواع چرخ های مورد استفاده در صنایع ریلی با اندازه و سایزهای مختلف
  • دارای سیستم اتصال جوش بدون تماس و آسیب به سطوح حساس محور چرخ

Property:

 • Underpowder welding system with amp controller and precise welding voltage as standard
 • Wheel speed control by inverter
 • Hydraulic clamp for maintenance of the wheel on both sides of the axle
 • Weldability and coating on circular parts in addition to the wheels of the train
 • Load capacity up to 2 tons per bird machine
 • Easy User and Operator
 • Speed ​​and quality in welding operations and restoration of train wheels
 • Possibility of adjusting the welding boom in three axes X.Y.Z with a 200 mm course
 • The ability to weld a variety of wheels used in the rail industry of various sizes and sizes
 • Has a non-contact welding connection system and damage the sensitive surfaces of the wheel axle